Játékszabály

Go down

Játékszabály

Témanyitás by Clanas on Szomb. Júl. 11, 2009 4:11 am

A játék az 1. körrel indul


Tehát az 1. körrel, amely egyben 1939. szeptembere, kezdődik a játék

Körök

Egy kör a valóságban egy hét, a játékban azonban egy hónapnyi időt jelent.
Parancsok kiadásának határideje: szombat 20:00
Körváltás: szombat 21:00 - hétfő 24:00

A játékosok egy-egy parancsnokot alakítanak a játék során, az alábbiak szerint:

- kezdő rang : Százados
- igényelhető UP körönként: 80.000

- 5 játékban eltöltött kör utáni rang: Őrnagy
- igényelhető UP körönként: 100.000

- 10 játékban eltöltött kör utáni rang: Ezredes
- igényelhető UP körönként: 130.000

- 15 játékban eltöltött kör utáni rang: Altábornagy
- igényelhető UP körönként: 170.000

- 20 játékban eltöltött kör utáni rang: Vezérezredes
- igényelhető UP körönként: 220.000

Tehát minden parancsnok kezdőként századosi rangot kap, majd minden aktívan eltöltött öt kör után előléptetésben részesül. Aktív játékban eltöltött körnek minősül az a kör, amelyikben parancs kiadása történt. A ranglétrán való előrehaladással növekszik az igényelhető UP összege.
A parancsnokok a rendfokozatuktól függetlenül valamennyi fegyvernem egységei felett rendelkezhetnek.

A szabadságon lévő parancsnok aktívnak számít, de szabadsága alatt egységei
a,) visszavonásra kerülnek az anyaországi bázisaikra, vagy
b,) szabadsága alatt átmenetileg valamelyik parancsnoktársának átadja, vagy
c,) szabadsága előtti utolsó parancsában egységeit eladja vagy ajándékba adja valamelyik parancsnoktársának.
A fentiekről a szabadságra menő dönt.
Döntés híján az egységei a szabadsága ideje alatt automatikusan az anyaországi bázisokra kerülnek visszavonásra.

Egy parancsnok inaktivitás címén törlődik abban az esetben, ha előzetes bejelentés nélkül, vagy úgy hogy közben nem jelentkezik és nem jelenti be távollétét, folyamatosan 3 aktív körben nem vesz részt.

Szabadságra menni csak határozott időre lehet, amely hosszabbítható.

UP

Az UP az „Utánpótlás pont” rövidítése, ami gyakorlatilag a játék általános pénzneme. Ez jár minden körben minden parancsnoknak, tehát nem kell külön igényelni. Összege a rendfokozattól és az esetleg elszenvedett veszteségektől függően változik. (Pl. a partizánok által okozott veszteségtől csökken.)
Nem kell minden körben mindet elkölteni, lehet pl. tartalékolni is, nem évül el. De el is vásárolható minden körben minden kapott UP, ez a parancsnok belátásától függ.

+UP

A +UP a „Plusz Utánpótlás pont” rövidítése.
A +UP egy-egy hadszíntér birtoklásáért jár. Ennek mértéke adott hadszínterenként eltérő lehet. Amelyik ország parancsnokai közül egy is birtokolja, annak az országnak a parancsnokai egyenként ugyanannyi +UP-t kapnak körönként az egyébként is járó UP-hoz.

Parancsok

A játék lényegi eleme parancsnokként a parancsok kiadása.
Parancsokat kiadni a főhadiszálláson belül a "Parancsok" című topikban lehet.
Megjegyzés: minden parancsnoknak saját főhadiszállása van, mely elfogadott parancsnok-igénylést követően fog a rendelkezésére állni.
A parancsok többféle stílusban íródnak, parancsnokonként más és más. Azonban a könnyebb feldolgozhatóság végett a parancsok felépítésének az alábbi sémát kell követniük:
1. Az aktuális kör száma
2. Az aktuális körhöz tartozó dátum (a játék szerinti, tehát pl. „ 1. kör, 1939 szeptember”)
3. A parancs mely egységekre vonatkozik
4. A parancsot kapó egységek honnan hová menjenek, milyen módon
5. Az egységek milyen tevékenységet hajtsanak végre a parancs szerint
6. Egyéb, ami a fentiekhez szorosan nem köthető de a parancs része
A parancs mindig legyen egyértelmű, lényegre törő.


Jelentések


Minden körváltás után a szövetségesek és a tengelyhatalmak is rövid, tömör, egyértelmű jelentést kapnak az elmúlt kör eseményeiről, a parancsnokok ez alapján tájékozódhatnak. A jelentés tartalmazza a támadás vagy védekezés, ill. bármely kiadott parancs eredményességét, az elszenvedett veszteségeket. Az okozott veszteségekről a jelentés nem mindig tud beszámolni, ill. nem precízen, mert a harcokból visszatért egységek, a frontvonalon túli megfigyelők beszámolóira kell hagyatkozni.


Hadszínterek


Minden parancsnoknak értenie kell az utánpótlásának megszervezéséhez és a tájékozódáshoz a térképen. Természetesen az azonos oldalon álló parancsnokok ebben segíthetik egymást.
A BHQ II térképe hadszínterekből tevődik össze. A megadott hadszínterek által gyakorlatilag körbe járható a Föld és minden, a játék szempontjából lényeges helyre el lehet jutni.

A játék kezdetekor vannak nyitott hadszínterek, vannak olyan területek, városok, amelyek valamely oldal vagy ország helyőrségével védettek. Nem támadható olyan ország a parancsnokot is indíthatóak közül, amely még nem rendelkezik aktív parancsnokkal. Ha bármely okból (kivéve az ország elfoglalását) játék közben parancsnok nélkül marad (pl. kilép a játékból a pk.) akkor az ottmaradt egységek még védelmet biztosíthatnak, de egységek védelme nélkül is támadható, mivel egyszer már belépett a háborúba.

Egy hadszíntéren lehetséges:
a. győzelem; ez akkor következik be, ha az adott hadszíntérről az ellenség valamennyi egységét sikerült teljesen kiszorítani vagy megadásra kényszeríteni,
b. elfoglalás; elfoglalt hadszíntér az, amelyet a győzelem után folyamatosan még legalább 3 körben sikerül megtartani
Az elfoglalt hadszíntéren mindenképpen kell valamilyen haderőt (helyőrséget) állomásoztatni, másképp az elfoglalás érvényét veszíti.
A +UP elfoglalás esetén (tehát győzelem + 3 körön át való birtoklás után) az elfoglaló ország parancsnokait illeti meg. Több ország esetén a +UP köztük felosztásra kerül.

Arábia elfoglalása mindaddig míg a másik fél vissza nem foglalja, az azt elfoglaló oldal parancsnokainak +30% UP-t jelent körönként.

A hadszínterek megértése, az azokon való haladás némely parancsnoknak nehézséget okoz, ezért kérek mindenkit, hogy ha valakinek valami nem világos, vagy nem biztos a dolgában, akkor inkább kérdezze meg tőlem, vagy egy tapasztaltabb játékos társától (azért lehetőleg ne az ellenségtől...)! Ez mondjuk nem pusztán a hadszínterekkel kapcsolatos kételyek felmerülésekor érvényes. Nem érted -> kérdezz!

A hadszínterekről többet a „Hadszínterek részletesen” topicban lehet olvasni.

Cserék, adás-vétel, ajándékozás

Azonos nemzethez vagy azonos oldalhoz tartozó parancsnokok egymást közt szabadon cserélhetnek, adhatnak-vehetnek, vagy ajándékozhatnak egységeket. Ugyanezen parancsnokok egymásnak adhatnak kölcsön vagy ajándékba UP-t.
Az ebből esetlegesen kialakuló vitás kérdésekbe azonban az Admin nem avatkozik bele, mindezeket a parancsnokok saját elhatározásukból és saját kockázatukra, a kölcsönös bizalom jegyében tegyék.


Légi egységek és hatótávolságaik


A repülőgépek hatótávjainak kiszámolásához legtöbben Google Earth programot használjuk, amely ingyenesen letölthető!
Repülőgépek hatótávjai:
- a célterületnek ennyi km-en belül kell lennie, hogy a gépek vissza is tudjanak repülni a kiinduló légibázisra
- amennyiben nincs támadott célterület, tehát a gép nem tér vissza hanem másik bázisra átrepül, az alábbi hatótávoknak értelemszerűen a kétszeresét képes teljesíteni

Vadász: 1000 km
AT-vadász/Vadászbombázó: 400 km
Zuhanóbombázó: 500 km
Torpedóvető: 800 km
Könnyű strat. bombázó: 1200 km
Nehéz strat. bombázó: 1600 km
Szállítógép: 3000 km
Felderítő hidroplán: 300 km.
A semleges országok légterének használata nem engedélyezett!


Kereskedelmi hajók

Kereskedelmi hajóval Anglia és az USA rendelkezhet. Kezdetben Angliának és az USA-nak 30-30 db. kereskedelmi hajó áll rendelkezésére. UP-ért vásárolható további kereskedelmi hajó, ára: 1500 UP. Egy kereskedelmi hajó amennyiben eredményesen célba ér, az 12.000 UP bevételt jelent annak az országnak ahová az árut szállította. A bevétel az adott ország parancsnokai közt kerül szétosztásra egyenlő arányban. Egy kereskedelmi hajó elvesztése az adott parancsnoknak-1500 UP. A kezdeti 30 kereskedelmi hajó elvesztése nem jár levonással. A ker. hajók az adott országok kikötőit használhatják.
Megjelölhető egy "címzett". Pl: ha egy amerikai pk. Angliába szállít, akkor megjelölheti hogy "saját részre", vagy "Anglia részére". De a "saját részre" szállításhoz az kell, hogy a célországban állomásozzon saját egység, saját pk.

Fegyvernemek

- Légierő:

Mind a frontvonalon teljesítő egységek megtámogatására, mind az ellenséges utánpótlási vonalak szabotálására alkalmas. A légierő vadászgépei könnyen biztosíthatják a légteret, és gátolhatják az ellenséges légitevékenységet. Pontosan ezért mindig érdemes vadászokat küldeni a támadó akcióra indított bombázók fedezetére.

- Haditengerészet:

A vizek feletti dominancia megszerzése elengedhetetlen előfeltétele a partraszállásnak, ráadásul a tengerparti területeket, illetve szigeteket a hajók lövegei folyamatos tűz alatt tarthatják, súlyos veszteségeket okozva ezzel az ott állomásozó ellenséges csapatoknak.


- Szárazföldi:

Tüzérség: tüzérségi támogatás nyújtása a baráti csapatoknak megfordíthatja a csata kimenetelét. Az offenzívát megelőző tüzérségi tűz nehezen nélkülözhető, és hiányában magas veszteségekkel lehet számolni. A tüzérségi állások könnyen sebezhetőek, ugyanakkor nagy lőtávjuk miatt aligha érheti el őket az ellenség, és ha valakinek tűzerőre van szüksége, csak hívja a tüzérséget...

Gyalogság: olcsóságuk és nagy létszámuk teszi őket hatékonyakká. Bármilyen terephez tudnak alkalmazkodni, és támogató egységekként is nagy hasznuk van. Egy város ostromát megindítani gyalogság nélkül több, mint merész vállalkozás; a vakmerőségen túlmutatva az ostobaság határát súrolja, sőt, talán át is lépi azt... Egyúttal kiválóan alkalmasak városok védelmére is.


Páncélos haderő: a nagy, nyílt terepek igazi királyai, nincsen, ami utukba állhatna. Páncélzatuk megvédi őket a legtöbb sérüléstől, és tűzerejük sem hagy kívánni valót maga után. Hatékony légifedezet nélkül azonban ki vannak szolgáltatva az ellenséges légitámadásoknak, és városba bevonulni velük gyalogos támogatás nélkül könnyen katasztrófához vezethet...

Katonai EgységekEgységeket mindig igényelni kell. Azok a következő körben jelennek meg az anyaország fővárosában (gyalogság, tüzérség, páncélosok), ill. a repülőgépek anyaországbeli repülőtéren, haditengerészeti egységek anyaországbeli kikötőben. Amennyiben több reptér/kikötő is van az anyaországban, a parancsnok kiválaszthatja hová kéri az egységeket. Felderítő hidroplán értelemszerűen csak kikötőbe vagy hajóhoz rendelve kérhető. Az egységek a megjelenési helyükről vezényelhetőek.
Az újonnan belépő parancsnokok számára az első igénylés esetében az egységek azonnal megjelennek, vagyis az első parancs kiadásakor máris vezényelhetőek. Ez csak egyszeri kedvezmény az újak számára.
A különböző fegyvernemi egységekből a parancsnok korlátozás nélkül bármennyit rendelhet, irányíthat, nyílván a rendelkezésére álló UP erejéig.
A játék 1. köre értelemszerűen a kezdő parancsnokokkal így indul.Légierő


Vadász: mozgékony légi haditechnika, mely a légtér uralmának megszerzését, illetve megtartását szolgálja. Géppuskájával könnyebb károkat tehet az ellenséges gyalogságban, tüzérségben. UP: 900

AT-vadász: gépágyúval felszerelt vadászgép, amely könnyen tépi szét az ellenséges páncélosokat. Éppúgy használható a légtér uralására, mint a sima vadász, ám gyalogosok elleni hatékonysága alacsonyabb. UP: 1100

Zuhanó bombázó: néhány elülső gépfegyverével minimális károkat képes okozni az ellenséges gyalogságnak, bombáival azonban már tankokat is a levegőbe röpíthet - noha gyalogság ellen még hatékonyabb. Vadászkíséret nélkül gyenge, bár faroklövész fedezi. UP: 1600

Vadász-bombázó: A zuhanó bombázónál erősebb, a vadásznál viszont gyengébb a légi harcokban, bár bevethető a légtér fedezetére. Bombái tankok ellen vannak annyira hatékonyak, mint a zuhanó bombázónak, ám repeszhatásuk kisebb, ezáltal a gyalogosokra nézve kevésbé veszélyes. Gépfegyvereivel azonban képes a gyalogságnak is annyi kárt okozni, mint amennyit bármely másik vadászgép. UP: 1400

Torpedóvető: gépfegyverei a gyalogságra nézve veszélyesebbek a zuhanó bombázóénál, de nem közelítik meg a vadászgépeket ebben a kategóriában. Légifedezetet nem képesek ellátni. Elsősorban anyahajók repülő-bázisát népesítik, mivel torpedóikkal az ellenséges hajókban tehetnek károkat - e tekintetben nekik a legmegfelelőbb az ár viszonya a tűzerőhöz. A gép védelmét néhány géppuska, és a faroklövész látja el, de az ellenséges vadászok így is nagy veszélyt jelentenek rájuk. Mivel a torpedóvetéshez meghatározott magasságban kell tartaniuk a gépüket, és egyenes pályán közelíteni az ellenséges hajó felé, könnyen prédájává válhatnak az ellenséges légvédelmi tűznek. UP: 1350

Könnyű stratégiai bombázó: nagy bombarakterű, 3-4 lövésszel védett repülőgép. Nem indítható anyahajóról. UP: 3000

Nehéz stratégiai bombázó: Repülő erőd; masszív szerkezete és 4-5 lövésze jó túlélési esélyeket biztosít a számára, noha a vadász kíséret természetesen az ő esetükben is kívánatos, legalábbis nagymértékben csökkentheti a veszteségeket. Bombakapacitása hatalmas. Nem indítható anyahajóról. UP: 6500

Szállító repülőgép: 20 gyalogos, vagy 3 dzsip, vagy 1 AT gun, vagy 1 Inf Gun, vagy 5 Mortar fér a rakterébe. Ezzel lehet ejtőernyősöket is dobni. UP: 500


Döngölt repülőtér: Csak kisgépek le-és felszállását, valamint újratöltésüket képes biztosítani, így stratégiai bombázók befogadására nem alkalmas. UP: 12.000, telepítési idő: 500

Fejlett repülőtér: Az összes típusú gép fogadására alkalmas. A feltüntetett UP és IK költségekből, valamint a telepítési időből levonandóak a döngölt repülőtérnél feltüntetett értékek, amennyiben egy már meglévő döngölt repteret fejlesztenek tovább. UP: 28.000 telepítési idő: 1200

------------------------------------------------------------------------------------------------

(A könnyű és nehéz stratégiai bombázók körönként 2-2 db. vízi aknák képesek hatósugarukon belül ledobni)

Egy könnyű stratégiai bombázó 600-1200 UP veszteséget képez okozni.
Egy nehéz stratégiai bombázó 1200-2000 UP veszteséget képes okozni.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Kezdetkor minden ország fővárosában egy fejlett repülőtér, és egy másik városban egy döngölt repülőtér ingyen áll rendelkezésre. Ez utóbbit meghatározhatja az ország első parancsnoka, ha kezdetben többen vannak akkor megbeszélésük alapján jelölik ki annak helyét. A továbbiakban bármelyik fajta repülőtér az anyaországban vagy a megszállt területeken létesíthető, a megfelelő UP-ért és az előírt idő alapján, bármelyik pk. által önállóan, vagy közösen, s azt nemcsak annak az országnak hanem annak az oldalnak minden pk.-ja használhatja.
Az Észak-Afrikai hadszíntéren az első partraszálló parancsnok egy döngölt repülőteret létesíthet ingyen, ha többen vannak pk.-k akkor a döntés közös mebeszélés szerinti mint az anyaországban. Minden továbbiért a szabályok szerint kell fizetni.


Haditengerészet


Minden hajó képes közvetlen tüzérségi támadást intézni egy-egy tengerpart, vagy sziget ellen, kivéve az anyahajót (az anyahajó csak közvetettet, a repülőgépei közvetítésével)!

Romboló: a legkisebb féle hadihajó. Ágyúin kívül fel van szerelve depth-charge-okkal, vagy hedgehoggal, és szonárral, hogy megvédje a flottát az ellenséges tengeralattjáróktól. UP: 4500

Cirkáló: nagy testű hajó, erős ágyúkkal, és temérdek légvédelmi fegyverzettel. Elsődleges szerepe a flotta légvédelmének biztosítása. UP: 8500

Csatahajó: hatalmas méretű, erős, masszív, strapabíró hajó. Szerepe a nagy tüzérségi tűzerő biztosítása, és az anyahajó és az ellenséges flotta közötti fal képzése. UP: 24.500

Anyahajó: lövege nincs, azonban légvédelmi állásokkal fel van szerelve. Nagy mérete ellenére sérülékeny, ezért rá van utalva a kísérőhajókra, vagy a vakszerencsére, hogy le tudja szedni az ellenséges hajókat a repülőgépeivel, mielőtt az lőtávolságba érne. Egy anyahajó ötven repülőgépet tud befogadni, ezek lehetnek bármilyen típusú gépek, kivéve stratégiai bombázókat.
Az anyahajóra telepített vadászgépek folyamatosan védik a flotta feletti légteret, és zuhanó bombázók, torpedóvető gépek kíséretére is ki lehet küldeni őket. UP: 9000 + repülőgépek

Tengeralattjáró: titokban közlekedik a víz alatt, csak másik tengeralattjáró, vagy romboló képes észrevenni, illetve megsemmisíteni. Előszeretettel süllyeszti el a legnagyobb méretű hajókat, így az anyahajókat és a csatahajókat, és tengeralattjárókat használnak az ellenséges vízi utánpótlási útvonalak támadására is. UP: 1400

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aknatelepítő hajó: a legtöbb elavult, ósdi cirkálót, amely elkerülte a lebontást, megfosztották fegyvereitől és víziakna-telepítési célok szerint módosították, hogy eképp védje tovább az ország vizeit. Az aknatelepítő hajó vízi aknákat telepíthet és takaríthat el. UP: 4500

Kis szállítóhajó: 100 rakkapacitás. UP: 1450

Nagy szállítóhajó: 300 rakkapacitás. UP: 3000

Szállító tengeralattjáró: Logisztikai egység, maximálisan 30 gyalogos szállítására képes. Fegyverzettel nem rendelkezik. UP: 900

Haditengerészet esetében aknatelepítő hajókkal telepíthetőek. UP: 150 telepítési idő: 0,2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kezdetkor minden tengerparttal rendelkező országnak egy kikötő ingyen áll rendelkezésére, melyet az adott ország legelső parancsnoka nevezhet meg, több pk. esetén közösen megbeszélik a helyét. A szövetségesekkel ezt nyílván célszerű közölni, az ellenség pedig derítse fel. A továbbiakban az anyaországban vagy a megszállt országokban létesíthető kikötő a parancsnokok által, a kikötő ára 50.000 UP, telepítési idő 2000. A játék haditengerészeti egységei, kikötői csak az eleve tengerparttal rendelkező országoknak lehet. Semleges országok tengerpartján kikötő nem létesíthető, ott tengerészeti egység nem tartózkodhat, nem tehető partra. Kommandósok bármelyik nem semleges ország tengerpartján partra tehetők és felvehetők, függetlenül attól hogy az a hely nem kikötő.
Az Észak-Afrikai hadszíntéren az első partraszálló parancsnok az egyik általa kiválasztott városban egy kikötőt létesíthet ingyen, ha több pk. száll együtt partra akkor a kikötő helyét közösen megbeszélik. Minden továbbiért a szabályok szerint kell fizetni.
Akárcsak a repülőterek, a kikötők is -függetlenül a létesítő kilététől- egyformán a saját ország és az azonos oldal többi országának rendelkezésére állnak.SzárazföldiGyalogság

Puskás: ember puskával. A legolcsóbb egység, ezért nagy számban lehet alkalmazni. Igen találékonyak, flexibilisek, és olykor még egy-egy ellenséges repülőt is lelődöznek az égről, ha nincs más célpontjuk! UP: 100

SMG-s: géppisztollyal felszerelt egység. Kisebb a lőtávja és a tűzereje, mint a puskának, de tűzgyorsasága miatt hatékony az ellenséges gyalogság ellen. UP: 150

MG: Machine-gun. Földre támasztható, két személy kezeli. gyalogság ellen nagyon hatékony, különösen védekező harcban. UP: 400

Páncéltörő puskás: Hosszú csövű, nehéz, páncéltörő puskával ellátott gyalogos. Fegyverével képes áttörni a vékony páncélzatú járműveket, megrongálva, vagy megsemmisítve azokat. UP: 200

Páncélvadász: Rakétavetővel felszerelt gyalogosok. Könnyen átszakítják az ellenséges páncélosok burkolatát, és megsemmisítik azokat. Az eszközt két személy kezeli. UP: 350

Műszaki: puskával, vagy SMG-vel, továbbá lángszóróval és robbanótöltetekkel felszerelt gyalogosok, a háború építészei. Nehéz fegyverzetükkel könnyen be tudnak kapcsolódni az aktív harcászati tevékenységekbe, de elsősorban a védelmi felépítmények létrehozása a feladatuk. Ezen kívül aknákat tudnak elhelyezni, illetve felszedni. UP: 300

Kommandós: elit kiképzésben részesített egység, aki közelharcban éppúgy megállja a helyét, mint lövészetben. SMG-vel, nagy mennyiségű repeszgránáttal, füstgránátokkal és egyéb robbanóanyagokkal látták el, és általában egy ejtőernyős kiképzést követően, vagy titokban, tengeralattjárón elszállítva, az ellenséges vonalak mögött vetik be . UP: 300

Mesterlövész: mesterlövész puskával felszerelt, lövészetben magas fokon képzett gyalogos. Ha csak teheti, magas helyekre fészkeli be magát és les áldozatra. Ha van ideje megfelelő lőállást találni és ott álcázni magát, akkor nehéz észrevenni és kilőni. Előszeretettel vadászik altisztekre és tisztekre. UP: 400

Partizán: helyi lakosokból toborzott (vagy erővel berángatott) ellenállók, változatos, de inkább szedett-vedett fegyverzettel. Előszeretettel rongálnak meg vasútvonalakat és mindenféle egyéb módon igyekeznek bosszantani a megszállóikat, miközben jelentik az ellenséges csapatmozgásokat a szövetségesek felé. A nyílt összecsapásokat gyakran elkerülik, mivel kiképzés és megfelelő fegyverzet hiányában már csak létszámukra támaszkodhatnak. Nem képesek akkora károkat okozni, mint az erre a célra kiképzett kommandósok, de helyismeretüket és a lakosok támogatását kihasználva könnyen lerázzák üldözőiket.
A következő partizánok képezhetőek:
- Norvég partizán
- Lengyel partizán
- Szerb partizán
- Francia ellenálló
A partizánt nem kell célba juttatni; megrendelése utáni körben az adott ország területén megjelenik, viszont nem is mozgatható, mindegyik partizán a saját hazájában marad. UP: 350

(Az eddig felsorolt egységek az ejtőernyős kiképzést már megkapták, ugyanúgy mint bármely más kiképzést.)

Egy kommandós 100-150 UP, egy partizán 50-75 UP veszteséget képes okozni, amennyiben diverzáns akcióra kap parancsot és azt sikerül is végrehajtania.


Tüzérség

- Csatatéri ágyúk (Field guns): kisebb lőtávú, a csatatéren közvetlenül alkalmazott lövegek.


Inf Gun: gyalogsági löveg, általában 40-150mm-es kaliberrel. Nevéből adódóan gyalogság ellen alkalmas.UP: 1500

AT Gun: páncéltörő ágyú. Leggyakrabban 37mm- 75 mm-es kaliberűek. UP: 1200

Mortar: mozsár (aknavető). 55 - 120mm-es kaliberűek, két fő kezeli. Könnyen mozdítható, ezért nem kell hozzá teherautó. A gyalogság támogatására alkalmazzák. UP: 450


- Nehéz tüzérség: nagy lőtávú, tüzérségi csapás kifejtésére alkalmas harceszközök.

Nehéz üteg: 75-150mm-es kaliberű ágyúk, nagy tűzerejűek, gyalogság és páncélosok ellen egyaránt igen hatékonyak. UP: 1900

Önjáró löveg: vékony páncélzatú, gyakran nyitott tank, amelynek lövegtornyára nehéztüzérségi ágyú van felszerelve. A tüzérség léptékeiben mérve mozgékonynak mondható, és könnyen mobilizálható, mivel nincs szüksége vontatóra; elmegy a saját lánctalpán. Kalibere változó, de mindig 100mm felett van. UP: 1450Páncélosok

ASV: Páncélozott Felderítő Harcjármű. Gyalogság elleni fegyverzettel, géppuskákkal, esetleg kis kaliberű löveggel felszerelt vékony burkolatú, gyors mozgású jármű. Jól használható a csapatok előtti területek felderítésére, az ellenséges elővédek felkutatására és megsemmisítésére. Gyakran alkalmazzák őket tüzérségi felderítőknek is. UP: 400

Lt HE tank: Könnyű, elsősorban a gyalogság ellen hatékony tank. Ilyen például az M3 Stuart, vagy a PzIIIe. UP: 1000

Md HE tank: Közepes, elsősorban a gyalogság leküzdésére alkalmas tank. Ilyen például az M4 Sherman. UP: 1500

Hvy HE tank: Vastag páncélzatú, nagy kaliberű löveggel ellátott tank, mely elsősorban a gyalogságot hivatott leküzdeni. UP: 2000

Lángszórós tank: egy közepes HE tank váza, a lövege helyén lángszóró van. Gyalogosok rettegett ellenfele. UP: 1600

TD tank: Tankvadász tank. Németül PJ (Panzer jager). Általában vékony páncélzatú, gyakran felülről nyitott. Csöve hosszú, kalibere ritkán haladja meg a 75-76 mm-ert. Hosszú csöve segíti a célzást, és könnyen kilövi az ellenséges páncélosokat. Géppuskája csak egy van, vagy annyi sem, ezért a gyalogosok nagy veszélyt jelentenek rájuk. UP: 1700

Hvy AP tank: ellenséges páncélosok megsemmisítésére tervezett harckocsi. Gyalogosok ellen nem hatékonyak. Ilyen például a német Panther. UP: 2100

Aknatisztító tank: közepes HE tank elejére cséphadaróhoz hasonlítható 'láncpörgetőt' erősítenek, hogy azzal robbantsa fel az aknákat maga előtt. Néhány tankot buldózer lapáttal szerelnek fel, ezek elsődleges feladata nem az aknamentesítés, hanem az úttorlaszok (elsősorban a kilőtt tankok) eltakarítása, de buldózerlapátjával képes az aknák nagy részének felrobbantására is. UP: 1500

------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyéb egységek:


APC: armoured personel carrier; páncélozott személyszállító harcjármű. 10 gyalogos fér bele, logisztikai egységként is lehet használni. Csatatéren, vagy ha megtámadják, géppuskájával viszonozza a tüzet. UP: 250

Flakkos kocsi: teherautó, vagy katonai harcjármű, amelyre légvédelmi ágyút helyeztek. Tankok ellen haszontalan, gyalogság ellen még bevethető, de egyáltalán nincs páncélja, vagy csak nagyon gyenge, ezért sérülékeny, és tűzereje sem kielégítő. UP: 400

AA gépágyús kocsi: négyes gépágyúval van felszerelve. Légvédelemre is jó, bár nem annyira hatékony, mint a flakkos kocsi. Ellenben gyalogosok ellen már nagyobb tűzerőt képvisel annál. UP: 450

Dzsip: Logisztikai egységként használható, mivel 6 gyalogost tud szállítani. UP: 150

Dzsip géppuskával: a dzsip platójára géppuskát erősítettek, amivel akár repülőgépekre is lőhet. Emiatt, ha logisztikai egységként használják, csak 4 gyalogost tud szállítani. UP: 250

Motorbicikli: a pótülésre géppuska van szerelve, de légvédelemre nem alkalmas. Logisztikai egységként használva 1 gyalogost tud szállítani. Tiszt mellé rendelve növeli annak túlélési esélyét. UP: 100
Könnyű teherautó: 10 gyalogost, vagy 1 csatatéri ágyút (field gun) tud elszállítani. UP: 150

Nehéz teherautó: 20 gyalogost képes elszállítani, és 1 csatatéri, vagy egy nehéztüzérségi ágyút tud elvontatni. UP: 250

Felderítő hidroplán: partmenti vizekre és hajókra telepíthető, fegyverzettel nem rendelkező, általában dupla szárnyú, gyakran fa szerkezetű és vászon borítású, a két világháború közti időkből származó, elavultsága végett légiharcokra alkalmatlan repülőgép, melyet vízi fel- és leszállásokra tették alkalmassá. Csatahajókhoz 3 db. cirkálókhoz 1 db. csatolható. Továbbá a Haditengerészet a kikötőiben állomásoztathatja őket. UP: 350Védelmi létesítmények:

Ezeket műszaki egységek tudják felépíteni, illetve telepíteni.


Beton bunker: a betonbunker lőréseiből két nehézgéppuska les áldozatokra. Nehéz elpusztítani. UP: 700 telepítési idő: 50

Beton lövegállás: beton védelmi mű, amelybe egy ágyút (field gun) rögzítettek, mely komoly tűzerőt képvisel a maga kategóriáján belül, és hatékony mind páncélosok, mind gyalogosok ellen. UP: 1450 telepítési idő: 75

Beton óriáslöveg állás: bebetonozott nehéztüzérség, mely tüzérségi csapást mérhet az ellenségre. UP: 2900 telepítési idő: 125

Légvédelmi állás: rögzített légvédelmi ágyú, mely szükség esetén gyalogosok ellen is fordítható. UP: 400 telepítési idő: 50

Légvédelmi géppuska állás: rögzített légvédelmi géppuska, mely szükség esetén gyalogosok ellen is hatékonyan bevethető. Az alacsonyan repülő légi célpontok ellen hatékony, a magasan repülő gépekre korlátolt lőtávolsága végett nem tud tüzelni.
UP: 600 telepítési idő: 100

Aknamező (taposóakna): veszteségeket okozhat az ellenséges gyalogságnak. UP: 50 telepítési idő: 5

Aknamező (AT): csak akkor robban fel, ha nagy súly nehezedik rá, tehát csak ha harcjármű halad át rajta, viszont lényegesen nagyobb a robbanóereje, mint a gyalogság ellen alkalmazott aknáknak, hogy képes legyen elpusztítani a tankokat, ám néhány esetben így is csak a lánctalpát repíti le, vagy csak részleges károkat okoz. UP: 150 telepítési idő: 5

Vízi akna: A vízi aknák legtöbbjét nem sokkal a vízfelszín alá helyezték el, de kerülhettek mélyebbre is. A vízi aknák merülési mélysége szabályozható (de parancsnokként senkinek sem kell az aknák telepítési mélységét meghatároznia, és nincs is rá lehetősége).
Telepítési idő: 0,2 (5 db. körönként/aknatelepítő hajó)

Védelmi létesítmények, repülőterek és kikötők lebontása:


Bármely védelmi létesítmény lebontható a műszakiak által, az építési idő 1/4 része alatt, és nem bármely alanyi jogon járó kikötő és reptér lebontható az építési idő 1/2 része alatt, szintén műszakiak által.
Ilyenkor a korábban felhasznált alapanyag természetesen elvész, hiszen a bontás-robbantás megsemmisíti azt.
A fentiek közül a valamilyen mértékben, tehát még nem elkészült létesítmények is lebonthatóak, a bontási idő ilyenkor csökken a készültségi fok mértékéhez mérten.
Az alanyi jogon járó 1 db. kikötőre és 1 db. fejlett valamint 1 db. döngölt repülőtérre ez nem vonatkozik!

------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 könnyű teherautó egy ágyút szállíthat. Az ágyú nem lehet nehéz tüzérségi egység. Ha nem ágyút szállít, akkor elvihet 10 gyalogost.

- 1 nehéz teherautó egy ágyút szállíthat, amely akár nehéz tüzérségi ágyú is lehet! Ha nem ágyút szállít, akkor elvihet 15 gyalogost.

- 1 APC 10 gyalogost szállíthat.

- 1 motorbicikli 2 gyalogost szállíthat.

- 1 dzsip 6 gyalogost szállíthat.

- 1 géppuskás dzsip 4 gyalogost szállíthat.

- 1 szállító tengeralattjáró 30 gyalogost szállíthat.

- 1 szállító repülőgép 20 gyalogost, vagy 3 dzsipet, vagy 1 AT Gun-t tud szállítani.

- 1 kis szállítóhajó 100 rakkapacitással bír.
- 1 nagy szállítóhajó 300 rakkapacitással bír.


Rakkapacitás szükségletek:

Gyalogság

Puskás: 1
SMG-s: 1
MG-s: 2
Páncéltörő puskás: 1
Páncélvadász: 2
Kommandós: 1
Műszaki: 1
Mesterlövész: 1


Páncélosok

ASV: 10
Lt HE tank: 10
Md HE tank: 16
Hvy HE tank: 24
Lángszórós tank: 16
TD tank: 16
Hvy AP tank: 24
Aknatisztító tank: 16

Tüzérség – Field guns

Inf gun: 12
AT gun: 12
Aknavető: 3

Tüzérség - nehéz tüzérség

Nehéz üteg: 30
Önjáró löveg: 25


Légierő

Vadász: 12
AT-vadász: 12
Vadászbombázó: 14
Zuhanóbombázó: 15
Torpedóvető: 14
Könnyű stratégiai bombázó: 30
Nehéz stratégiai bombázó: 60

Továbbá:

Könnyű teherautó: 4
Nehéz teherautó: 6
Szállító repülőgép: 50
APC: 10
Flakkos kocsi: 7
AA gépágyús kocsi: 6
Dzsip: 3
Dzsip géppuskával: 3
Motorbicikli: 2
Felderítő hidroplán: 10
A hozzászólást Clanas összesen 4 alkalommal szerkesztette, legutóbb Vas. Júl. 19, 2009 2:26 am-kor.
avatar
Clanas
Admin

Hozzászólások száma : 131
Join date : 2009. Jun. 20.

Felhasználó profiljának megtekintése http://www.onlinetarsasjatek.hu

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.